Σεμινάριο του ΣΘΕΒ: «Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.- Πλατφόρμα myDATA 2024»

Η απόφαση της ΑΑΔΕ σχετικά με την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (myDATA) έχει δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για τη διαβίβαση ηλεκτρονικών δεδομένων από τις επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία τους και πρέπει να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από το μέγεθος των επιχειρήσεων και τον τρόπο έκδοσης και τήρησης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σεμινάριο του ΣΘΕΒ: «Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.- Πλατφόρμα myDATA 2024».