Σεμινάριο του ΣΘΕΒ «Σύγχρονη Οργάνωση Αποθήκης και Λιτής Διαχείρισης Αποθεμάτων»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, διοργανώνει δια ζώσης σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονη Οργάνωση Αποθήκης και Λιτής Διαχείρισης Αποθεμάτων» την Δευτέρα 4 & Τρίτη 5 Μαρτίου, ώρες 16:30 – 20:30, στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου.

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την κατανόηση και εφαρμογή των λιτών μεθοδολογιών για την βέλτιστη διαχείριση του αποθέματος και την ορθή οργάνωση της αποθήκης

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την χρήση εργαλείων και την επιτόπια καταγραφή διαδικασιών της επιχείρησης, με σκοπό την βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης μέσω της αριστοποίησης της διαχείρισης αποθεμάτων και την χρήση των σωστών εργαλείων τα οποία θα οδηγήσουν στην μείωση του αποθηκευτικού και του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης

Θεματολογία:

 1. Η Διαδικασία της Παραλαβής – Put away
 • Το Επίπεδο Εξυπηρέτησης του Πελάτη
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Αποθήκης
 • Ο Προγραμματισμός των Παραλαβών – Η ορθή Διαδικασία.
 • Καλές Πρακτικές και Εναλλακτικά σενάρια Παραλαβής – Τακτοποίησης.
 1. Η Τακτοποίηση του Αποθέματος – Ορθή Αποθήκευση
 • Στρατηγική και μέθοδοι Τακτοποίησης – Αποθήκευσης.
 • Κανόνες Σωστής Ταξινόμησης
 • Ανάλυση Pareto & ΑΒC Analysis στο απόθεμα.
 1. Διαδικασίες Συλλογής Παραγγελίας (Picking)
 • Στρατηγική και Μέθοδοι Περισυλλογής Παραγγελιών – Τρόποι επιλογής.
 • Οι Νέες Τεχνολογίες στην υπηρεσία της Εξυπηρέτησης του Πελάτη
 1. Η «Λιτή» Διαχείριση Της Αποθήκης
 • Οι 8 Σπατάλες και οι Μέθοδοι ευταξίας της Αποθήκης.
 • Εργαλεία και Μέθοδοι εντοπισμού πραγματικής αιτίας – προβλημάτων στην Αποθήκη.
 • Η έννοια και η «κουλτούρα» στης «συνεχούς βελτίωσης»
 1. Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Αποθέματος
 • Κόστη και «κρυφά» κόστη αποθέματος
 • Μοντέλα Πρόβλεψης.
 • Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας – Σημείο αναπαραγγελίας.
 • Απόθεμα Ασφαλείας και Επίπεδο Εξυπηρέτησης Πελάτη.
 • Η έννοια του «γυρίσματος» στο απόθεμα.
 • Τρόποι σωστής μείωσης του αποθέματος.
 1. Ο Εξοπλισμός της Αποθήκης
 • Συστήματα Αποθήκευσης – Ράφια/Εξοπλισμός.
 • Τεχνολογία Αποθήκης – BarCodes/ RFID.
 1. Η Ασφάλεια της Αποθήκης
 • Εξοπλισμός ατομικής προστασίας και Μέτρα Ασφάλειας Αποθήκης.
 1. Δείκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας Αποθήκης
 • KPI’s – Key Performance Indicators – Ποιοί δείκτες είναι σημαντικοί.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Επιχειρήσεων, Υπεύθυνους Αποθήκης και γενικά σε όλους εκείνους που εμπλέκονται ενεργά στο κύκλωμα αποθήκευσης, διακίνησης και διαχείρισης υλικών της επιχείρησης (Logistic Managers, Υπεύθυνους Προμηθειών, Υπεύθυνους διανομών – Παραγωγής – Μηχανοργάνωσης, Υπεύθυνους Λογιστηρίου και Πωλήσεων). 

Εισηγητής του προγράμματος:

 Ο κ. Μιχάλης Τσάκωνας, SBA,ΜΒΑ, PRINCE2®,ELA/EJLog, Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Εκπαιδευτής.

Κάτοχος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο του Sunderland και BSBA Marketing από το Western International University (London). Πιστοποιημένος Logistician από τον ELA (European Logistics Association) και Project Manager σύμφωνα με την Μεθοδολογία PRINCE2. Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Project Manager στον τομέα της Οργάνωσης και Προγραμματισμού Λειτουργιών σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Εκτενής επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία στην λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Οργάνωσης Αποθήκης και Προγραμματισμού.

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

 • Μέλη του ΣΘΕΒ: 140€
 • Μη μέλη ΣΘEΒ: 190€

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.