Νέα θέση εργασίας στην εταιρεία Μεταλλεμπορική – Θ Μακρής Α.Ε.

Βιομηχανία με έδρα την Λάρισα αναζητά προσωπικό για να στελεχώσει την παραγωγή της.

Θα εκτιμηθούν τεχνικές γνώσεις και η δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Αποστολή βιογραφικού στο sbiographiko@gmail.com ή cv.sthev@gmail.com