Οι αλλαγές στην πλατφόρμα my Data αναλύθηκαν στο δια ζώσης φορολογικό σεμινάριο του ΣΘΕΒ για τις θεσσαλικές επιχειρήσεις

Με τη συμμετοχή 50 και άνω ατόμων πραγματοποιήθηκε το δια ζώσης
σεμινάριο που συνδιοργάνωσε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών, με την εταιρεία AnaLyseis Συστήματα Πληροφορικής Ι.Κ.Ε
και την εταιρεία SoftOne Technologies Α.Ε. με θέμα: «Ηλεκτρονικά βιβλία
Α.Α.Δ.Ε.- Πλατφόρμα myDATA 2024» την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ σχετικά με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων
έχει δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για τη διαβίβαση ηλεκτρονικών δεδομένων
από τις επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ. Οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί το
τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν επιφέρει πληθώρα ερωτημάτων, όπως
ποιοι είναι οι νέοι χρόνοι διαβίβασης δεδομένων, τι συμβαίνει στην περίπτωση
ετεροχρονισμένης καταχώρησης αγορών – δαπανών, ποια είναι τα
παραστατικά με αντικειμενική αδυναμία διαβίβασης κ.α.

Απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ζητήματα αλλά και σε πολλά καθημερινά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, δόθηκαν μέσω του
συγκεκριμένου φορολογικού σεμιναρίου, καθώς ο έντονα διαδραστικός
χαρακτήρας του ενθάρρυνε τη διαμόρφωση ερωτήσεων και απαντήσεων
μέσω χαρακτηριστικών πραγματικών παραδειγμάτων / περιπτώσεων.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαιώσεις παρακολούθησης ενώ ο ΣΘΕΒ, θα
συνεχίσει τις καταρτίσεις σε θεματολογίες που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των στελεχών επιχειρήσεων μελών του.