Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PERSPEKTIVE

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: PERSPEKTIVE- Strengthening job-related competences of detainees 

Έναρξη:1 Δεκεμβρίου 2023 

Λήξη:30 Νοεμβρίου 2026 

Κωδικός Προγράμματος:KA220-ADU-6ECDB96E 

Πρόγραμμα: Erasmus+ 

Στόχος

Το έργο PERSPEKTIVE στοχεύει στην προετοιμασία των κρατουμένων για την επανένταξή τους, με κύριο επίκεντρο την ενίσχυση και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω του αθλητισμού. Αυτές οι δεξιότητες, που είναι κρίσιμες και για την επαγγελματική ζωή, περιλαμβάνουν την αίσθηση της υπευθυνότητας, την αξιοπιστία, το κίνητρο, τη διάθεση για απόδοση, την αντοχή, την ομαδική εργασία, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την ικανότητα αντιμετώπισης συγκρούσεων. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των πρώην φυλακισμένων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους νέους ενήλικες ηλικίας 18 έως 30 ετών. Τέλος, το έργο δίνει έμφαση στον εντατικό συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων φορέων από τον επιχειρηματικό τομέα με το σωφρονιστικό σύστημα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

Δραστηριότητες

  • PERSPEKTIVE handbook: Οι ικανότητες των κρατουμένων θα αναπτυχθούν και θα ενισχυθούν μέσω παιχνιδιών και αθλητικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας στοιχεία βιωματικής εκπαίδευσης. Η σύμπραξη των εταίρων θα αναπτύξει το εγχειρίδιο PERSPEKTIVE, το οποίο θα περιγράφει συγκεκριμένες ασκήσεις από τη βιωματική εκπαίδευση και είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε σωφρονιστικά καταστήματα. 
  • PERSPEKTIVE magazine: Το περιοδικό PERSPEKTIVE θα προσφέρει μια μοναδική μέχρι σήμερα ματιά πίσω από τους τοίχους των συνεργαζόμενων σωφρονιστικών  ιδρυμάτων, η οποία αποσκοπεί κυρίως στο να δώσει στους δυνητικούς εργοδότες μια ουδέτερη, τεκμηριωμένη και ενημερωτική ιδέα για το πώς οι κρατούμενοι προετοιμάζονται για την αποφυλάκιση και πώς υποστηρίζονται σε αυτό από τα σωφρονιστικά ιδρυμάτα με ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών θεραπείας και φροντίδας καθώς και μέτρων επαγγελματικής προετοιμασίας.  
  • PERSPEKTIVE network: Καθιέρωση ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων το οποίο θα επιτρέψει μια δομημένη ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των σωφρονιστικών υπαλλήλων. 

Ομάδες στόχοι

Άμεσες ομάδες στόχου

  • Σωφρονιστικό προσωπικό των ευρωπαϊκών φυλακών 
  • Εργαζόμενοι από συμμετέχοντες οργανισμούς 
  • Ιδιοκτήτες εταιρειών  

Έμμεσες ομάδες στόχου

  • Κρατούμενοι, μεταξύ 18 και 30 ετών

Εταιρικό σχήμα