Σύγχρονοι μέθοδοι οργάνωσης αποθήκης και λιτής διαχείρισης αποθεμάτων παρουσιάστηκαν στο δια ζώσης σεμινάριο του ΣΘΕΒ για τις θεσσαλικές επιχειρήσεις

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο δια ζώσης σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, με θέμα: «Σύγχρονη Οργάνωση Αποθήκης και Λιτής Διαχείρισης Αποθεμάτων» την Δευτέρα 4 και Τρίτη 5 Μαρτίου.

Η μεθοδολογία περιλάμβανε την χρήση εργαλείων και την επιτόπια καταγραφή διαδικασιών της επιχείρησης, με σκοπό την βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης μέσω της αριστοποίησης της διαχείρισης αποθεμάτων και την χρήση των σωστών εργαλείων τα οποία θα οδηγήσουν στην μείωση του αποθηκευτικού και του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.

Ο έντονα διαδραστικός χαρακτήρας του σεμιναρίου ενθάρρυνε τη διαμόρφωση ερωτήσεων και απαντήσεων μέσω χαρακτηριστικών πραγματικών παραδειγμάτων – περιπτώσεων χρησιμοποιώντας μια μέθοδο προσέγγισης, έντονα συμμετοχική και εμπλουτισμένη με ποικιλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαιώσεις παρακολούθησης ενώ, ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει τις καταρτίσεις σε θεματολογίες που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των στελεχών επιχειρήσεων μελών του.