Έρευνα για την ένταξη ατόμων με προβλήματα ακοής, όρασης ή σωματικής αναπηρίας στους χώρους εργασίας λιανικής πώλησης του έργου MINDful

Το MINDful είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο αντιμετωπίζει την έλλειψη εργατικού δυναμικού στον τομέα του λιανικού εμπορίου της ΕΕ και στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων απασχολησιμότητας που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), ιδίως στις αγροτικές περιοχές.  

Το έργο στοχεύει να εξοπλίσει τους εργοδότες λιανικής πώλησης με τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία χώρων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, να παρέχει βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας και να αναπτύξει ένα περιβάλλον φιλικό προς τα άτομα με αναπηρία. 
Αξιοποιώντας το υψηλό δυναμικό απασχόλησης του τομέα του λιανικού εμπορίου, το MINDful επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα στην απασχόληση των Ατόμων με Αναπηρία προσφέροντας προσαρμοσμένα προγράμματα κατάρτισης για τους λιανοπωλητές, προωθώντας τελικά πρακτικές απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς. 

Στο πλαίσιο του έργου σας καλούμε να συμμετέχετε στην έρευνα σχετικά με τη συμπερίληψη ατόμων με προβλήματα ακοής, όρασης ή σωματικής αναπηρίας στους χώρους εργασίας του λιανικού εμπορίου. Αυτό θα επιτρέψει στους εταίρους του MINDful να γνωρίζουν περισσότερα για τις πραγματικές ανάγκες αυτής της ομάδας ατόμων, των λιανοπωλητών, των εταιρειών και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για την συμπλήρωση της έρευνας, δείτε ΕΔΩ 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!