Ευρωπαϊκή Στρατηγική “Παγκόσμιας Πύλης” – Global Gateway

Στo πλαίσιο της υπηρεσίας  του ΣΘΕΒ, σας ενημερώνουμε:

H στρατηγική Global Gateway της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά την προώθηση έξυπνων, καθαρών και ασφαλών συνδέσεων στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της ενέργειας, των μεταφορών καθώς και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway αναμένεται να κινητοποιηθούν επενδύσεις, για έργα υποδομών, έως και 300 δισ. ευρώ.

Οι βασικοί τομείς που καλύπτει η στρατηγική είναι: κλίμα και ενέργεια, μεταφορές, υγεία, ψηφιακός τομέας, εκπαίδευση και έρευνα.

Οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες κατανέμονται τα έργα είναι: Αφρική, Δ. Βαλκάνια και γειτονικές με ΕΕ χώρες, Ασία, Λατινική Αμερική.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.