Επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο “Κοπτική – Ραπτική” για ανέργους με τη συμβολή του ΣΘΕΒ

Ξεκίνησε την Τετάρτη 3 Απριλίου και ολοκληρώνεται  την Παρασκευή 19 Απριλίου στις 15:00,  η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο προγράμματα κατάρτισης με τίτλο: “Κοπτική – Ραπτική”, που σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της ΔΥΠΑ Λάρισας.

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 250 ωρών, έχει ως σκοπό οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν βασικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες στη σχεδίαση και δημιουργία πατρόν λευκών ειδών, να αναγνωρίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανών ραφών, να περιγράφουν τις αρχές συσκευασίας και να καθορίζουν τις διαδικασίες παραγωγής.

Στόχος είναι η κατάρτιση 15 ανέργων , ηλικίας 18-60 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου δια ζώσης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης μέλους του ΣΘΕΒ «Μπεττίνα» – Είδη Πλεκτικής ΑΒΕΕ, που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,50 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης. Επίσης, θα καλυφθούν με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στο ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας (kek.larissa@dypa.gov.gr, Ερμογένους 10, ΤΚ 41447, Λάρισα, 2410564690, 2410564532).

Έπειτα από την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και στη συνέχεια θα αποσταλεί ενημερωτικό email στους ωφελούμενους σχετικά με την οριστική επιλογή τους στα προγράμματα, καθώς και οδηγίες για τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης των προσφερόμενων θεματικών ενοτήτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΕΚ της ΔΥΠΑ.

Πρόσκληση Προγράμματος «Κοπτική – Ραπτική»

Αίτηση Συμμετοχής για το Πρόγραμμα «Κοπτική – Ραπτική»