Έρευνα για την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του έργου CONVERT

Το πρόγραμμα CONVERT είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος επανακατάρτισης. Το πρόγραμμα αποτελείται από σύντομες εκπαιδευτικές ενότητες με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η επανεκπαίδευση των πρόσφατων αποφοίτων χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής, καθώς και η αναβάθμιση των νέων εργαζομένων με εμπειρία έως δυο χρόνια, προκειμένου να προσαρμοστούν σε νέες θέσεις εργασίας ή να αναλάβουν νέα καθήκοντα στον εργασιακό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, ζητείται η συμμετοχή σας σε μια έρευνα που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός ευέλικτου και πιστοποιημένου προγράμματος επανεκπαίδευσης για πρόσφατους αποφοίτους και νέους εργαζόμενους. Αυτό θα βοηθήσει τους εταίρους του προγράμματος CONVERT να κατανοήσουν καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Για να συμπληρώσετε την έρευνα, πατήστε ΕΔΩ.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!