Συνάντηση Εργασίας ΣΘΕΒ: Επενδυτικές Δυνατότητες για Αποθεματικά Επιχειρήσεων και Φυσικά Πρόσωπα

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τις επιχειρήσεις – μέλη του με θέμα: «Επενδυτικές Δυνατότητες για Αποθεματικά Επιχειρήσεων και Φυσικά Πρόσωπα», σε συνεργασία με την εταιρεία Συμβούλων και Διαχείρισης Περιουσίας HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. , την Πέμπτη 18/04/2024 στις εγκαταστάσεις του στη Λάρισα.

Εκπρόσωποι επιχειρήσεων μελών του ΣΘΕΒ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον κ. Κυριάκο Τσαταλπασίδη, Επενδυτικό Σύμβουλο και Υπεύθυνο Μακροοικονομικής Έρευνας της Εταιρείας, για τις τρέχουσες εξελίξεις στην διεθνή και ελληνική οικονομία και να συζητήσουν για το πως οι βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες όπως η εξέλιξη του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, η ανεργία και η πολιτική επιτοκίων των Κεντρικών Τραπεζών, διαμορφώνουν το περιβάλλον στο οποίο τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι ιδιώτες επενδυτές καλούνται να διαχειριστούν και να επενδύσουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους.

Σε δεύτερο χρόνο, ο κ. Βασίλειος Βενετικίδης, Επενδυτικός Σύμβουλος και Υπεύθυνος Πελατειακών Σχέσεων της Εταιρείας, αφού παρουσίασε τα χαρακτηριστικά και τη σχέση ρίσκου και απόδοσης των διαθέσιμων επενδύσεων σε έντοκα γραμμάτια, ομόλογα και μετοχικούς δείκτες, ανέλυσε την πρόταση της HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. για επενδύσεις χαμηλού ρίσκου σε έντοκα γραμμάτια επιλεγμένων κρατών, καθώς επίσης και τη στρατηγική παθητικής επένδυσης σταδιακών τοποθετήσεων, που συνίσταται για την ελαχιστοποίηση του επενδυτικού ρίσκου. Επιπλέον παρουσιάστηκαν και στρατηγικές ενεργής διαχείρισης σε χαρτοφυλάκια διεθνών μετοχών.

Τη συνάντηση συντόνισε ο Αντιπροέδρος του ΣΘΕΒ, κ. Βασίλειος Σαγρής ενώ από το Δ.Σ. του ΣΘΕΒ παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Καρκανιάς, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Βασίλειος Γουγουλιάς, το Μέλος κ. Γεώργιος Παπαγιάννης και η Γενική Διευθύντρια κ. Έλενα Καματέρη. Από την Υπηρεσία του Συνδέσμου συμμετείχε ο κ. Χρήστος Τσιτόπουλος (Γραφείο Υποστήριξης Μελών).