Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ «Πρακτικής Άσκησης» από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) έχει αναλάβει την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνεται σε ανέργους που κατοικούν στις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Η «Πρακτική Άσκηση» είναι ΔΩΡΕΑΝ για τις επιχειρήσεις αφού δεν προκύπτει καμία οικονομική υποχρέωση γι΄ αυτές και έχει διάρκεια 75 ώρες.

Τα άτομα που οι επιχειρήσεις μπορούν να απασχολήσουν προκύπτουν από την ανάγνωση του ακόλουθου πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

   1-5

 

Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων

6-10

Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων

11-50

Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων
51-70

Έως 35 Άτομα

71-250

Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 

  • Η υποβολή της αίτησης των επιχειρήσεων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά πατώντας εδώ
  • Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ
  • Οι αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης βρίσκονται εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί στον ΣΒΕ με τον Δρα Χρήστο Ε. Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή του ΙΝΣΒΕ (τηλ. 2310 539817 εσωτ. 300, email: georgiou@sbe.org.gr).