Διεθνείς εμπορικές εκθέσεις Μάιος/Ιούνιος 2024

Στo πλαίσιο της υπηρεσίας  του ΣΘΕΒ, σας ενημερώνουμε για τις Διεθνείς εμπορικές εκθέσεις Μάιος/Ιούνιος 2024.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Μάιος 2024
«IFAT Munich» (13.5.–17.5.2024), ενέργεια, ΑΠΕ, περιβάλλον (διετής, Μόναχο)

Ιούνιος 2024
• «SENSOR+TEST» (11.6.–13.6.2024), νέες τεχνολογίες, καινοτομία (ετήσια, Νυρεμβέργη)
• «Intersolar Europe / The smarter E Europe» (19.6.–21.6.2024), ενέργεια, ΑΠΕ, περιβάλλον (ετήσια, Μόναχο)