Ετήσια Έκθεση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ Μαδρίτης για την Ισπανία-2023

Στo πλαίσιο της υπηρεσίας  του ΣΘΕΒ, σας ενημερώνουμε για την Ετήσια Έκθεση 2023 για την οικονομία της Ισπανίας και την ανάπτυξη των οικονομικών & εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Ισπανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.