Σύμπραξη και διασύνδεση όλων των οικονομικών και επιχειρηματικών δυνάμεων για ευημερία της κοινωνίας στην ημερίδα διαβούλευσης για Αγροδιατροφή και Υγεία

Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου κ. Χρήστος Γιακουβής, εκπροσώπησε τον ΣΘΕΒ στην Ημερίδα Διαβούλευσης των δράσεων στήριξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας του προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας την Τρίτη 30 Απριλίου στο JOIST, στη Λάρισα.

Ο κ. Γιακουβής, στα πλαίσια του χαιρετισμού του, μεταξύ άλλων ανέφερε πως «…Η τοπική οικονομία είναι ένα θέμα που μας ενώνει όλους και για αυτό η διαμόρφωση της δυναμικής των επιμέρους κλάδων της οφείλει να είναι μια συλλογική υπόθεση, σε όποιον χώρο και αν ανήκουμε… Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να διαθέσουμε το χρόνο και τη γνώση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας επιφυλάσσει το μέλλον σε όλα τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας… Όραμα όλων μας πρέπει να είναι μια τοπική οικονομία με ισχυρή δυναμική, που θα αξιοποιεί την καινοτόμο τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας, που θα διαθέτει ανθρώπους με επαρκή εκπαίδευση και τεχνογνωσία και θα διαθέτει ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία, με μια ταυτότητα αντάξια της καταγωγής και της αξίας τους».

Κατέληξε λέγοντας ότι «…Ως σύνδεσμος, χαιρετίζουμε και συγχαίρουμε την Περιφέρεια για δύο κυρίως λόγους:  Για την ενεργοποίηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και την ανάδειξή του ως πολύτιμο όργανο μελέτης, διαβούλευσης και χάραξης πολιτικής της Περιφέρειας και για τη συμπερίληψη όλων των φορέων και ατόμων που διαθέτουν κατάρτιση και εμπειρία και συνεπώς ισχυρή άποψη για το μέλλον όλων των κλάδων της Θεσσαλικής οικονομίας.  Αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας όλων των κοινωνιών που κατάφεραν να απογειώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας τους και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων τους: Η σύμπραξη και η διασύνδεση όλων των δυνάμεων με κοινό στόχο την ευημερία της κοινωνίας, τοπικής και εθνικής».

Ο ΣΘΕΒ συμμετείχε από την αρχή με εκπροσώπους του στις Ομάδες Εργασίας που δημιουργήθηκαν για την άμεση ενεργοποίηση ανάπτυξης και οργάνωσης περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης, υποστήριξης, ενημέρωσης & σύνδεσης επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στη Θεσσαλία και συνέβαλε με προτάσεις του στη διαμόρφωση των κειμένων διαβούλευσης.