Σεμινάριο ΣΘΕΒ με θέμα «Λιτή Διοίκηση Προμηθειών (Lean Procurement Management)»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, διοργανώνει διήμερο δια ζώσης σεμινάριο με θέμα «Λιτή Διοίκηση Προμηθειών (Lean Procurement Management)» την Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Μαΐου, ώρες 16:00 – 21:00, στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου.

Το σεμινάριο στοχεύει στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του τμήματος προμηθειών, στοχεύοντας στην μείωση του κόστους των αγορών, την αριστοποίηση των αποθεμάτων αλλά και την βελτίωση της ποιότητας των υλικών ή και υπηρεσιών σε συνεργασία με τους προμηθευτές.

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των Προμηθευτών, μέσω της με εργαλεία αξιολόγησης σε όλο τον κύκλο (από την προεπιλογή έως την συνεργασία) καθώς και στις τεχνικές λιτής διαχείρισης των προμηθειών με την απομάκρυνση του «κρυφού» κόστους και της αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης.

Θεματολογία:

 • Οι στόχοι και η αποστολή του τμήματος Προμηθειών
 • Προμήθειες vs. Αγορές
 • Εντοπισμός, ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων / Risk Assessment
 • Η ηθική στις Προμήθειες
 • Το χτίσιμο των σχέσεων με τους Προμηθευτές
 • Μοντέλα Πρόβλεψης / Μεθοδολογία Επιλογής του κατάλληλου και Αξιολόγηση
 • Υπολογισμός Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας / Σημείου Αναπαραγγελίας / Αποθέματος Ασφαλείας
 • Οι «Σπατάλες» και τα «απόβλητα» της Λιτής Διοίκησης Προμηθειών
 • Καθορισμός Απαιτήσεων στις Προμήθειες – RFI, RFQ,RFP
 • Επιλογή και οι Τρόποι Αξιολόγησης των Προμηθευτών / Κριτήρια
 • Αριθμοδείκτες απόδοσης
 • Ερωτηματολόγιο PPQ (Pre- Qualification Questionnaire)
 • Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών
 • Διαπραγμάτευση – Τα στάδια της διαπραγμάτευσης
 • Η Εναλλακτική στρατηγική (BATNA)
 • Συμβάσεις Προϊόντων και Υπηρεσιών / Δομή και Περιεχόμενο
 • Διεθνείς ‘Οροι Μεταφοράς Προμηθευτή – Πελάτη (INCOTERMS)
 • Δείκτες Μέτρησης απόδοσης (Key Performance Indicators) τμήματος Προμηθειών

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές και προϊσταμένους τμημάτων προμηθειών, διοικητικά στελέχη προμηθειών και όλα τα στελέχη όλων των τμημάτων που συνεργάζονται με το τμήμα προμηθειών.

Εισηγητής του προγράμματος:

Ο κ. Μιχάλης Τσάκωνας, SBA,ΜΒΑ, PRINCE2®,ELA/EJLog, Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Εκπαιδευτής. Κάτοχος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο του Sunderland και BSBA Marketing από το Western International University (London). Πιστοποιημένος Logistician από τον ELA (European Logistics Association) και Project Manager σύμφωνα με την Μεθοδολογία PRINCE2. Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Project Manager στον τομέα της Οργάνωσης και Προγραμματισμού Λειτουργιών σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Εκτενής επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία στην λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Οργάνωσης Αποθήκης και Προγραμματισμού.

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 22 Μαΐου.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

 • Μέλη του ΣΘΕΒ: 170€
 • Μη μέλη ΣΘEΒ: 220€

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.