Το ενημερωτικό φυλλάδιο του MORAL είναι ΕΔΩ, για την διαπιστευμένη αναβάθμιση δεξιοτήτων!

Ο στόχος του έργου MORAL είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε ανθρώπους, που έχουν παραμείνει άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, κυρίως γυναίκες, νέους, οικονομικά ανενεργές γυναίκες και άτομα με περιορισμένα προσόντα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης του “Διαβατηρίου Απασχόλησης” [ΔΑ], που αποτελείται από μικροδιαπιστευτήρια που δείχνουν ότι ο κάτοχος διαθέτει τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες για να εισέλθει στην αγορά εργασίας. Σκοπός είναι η απόκτηση του διαβατηρίου καθώς και των μικροδιαπιστευτηρίων μέσω των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Βεβαιώσεων για τη Μάθηση. 

Το MORAL δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο κλάδο, αλλά επικεντρώνεται στις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την απασχόληση ανεξάρτητα από τον τομέα ή τη θέση εργασίας. Σκοπός είναι να προσφερθεί σε αυτές τις ομάδες η δυνατότητα απασχόλησης σε θέσεις εργασίας για αρχάριους (entry-level)  μέσω της ανάπτυξης 15-20 βασικών δεξιοτήτων, οι οποίες θα συνθέσουν το Διαβατήριο Απασχόλησης [ΔΑ]. 

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο MORAL, αν ανήκετε στις ακόλουθες ομάδες:

 • Άτομα σε χαμηλόβαθμες θέσεις εργασίας με περιορισμένες δεξιότητες & μειονεκτούντα άτομα (μακροχρόνια άνεργοι: νέοι, οικονομικά μη ενεργές γυναίκες, ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση) με λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης.
 • Πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)
 • Εργοδότες/ριες
 • Εκπρόσωποι εργοδοτών/ριών
 • Φορείς χάραξης πολιτικής

Αναβάθμιση δεξιοτήτων μέσω του MORAL

 • Βασικές
 • Επαγγελματικές
 • Τεχνικές
 • Εγκάρσιες
 • Ψηφιακές
 • Πράσινες
 • Επιχειρηματικές

Πόσες δεξιότητες;

20 βασικές δεξιότητες από 4 Ευρωπαϊκά Πλαίσια Ικανοτήτων, οι οποίες θα επιλεγούν από εργοδότες και εργοδότριες με βάση τις απαιτήσεις τους για νεοπροσληφθέντες/είσες υπαλλήλους ή/και υπαλλήλους σε χαμηλόβαθμες θέσεις εργασίας.

Από ποια Ευρωπαϊκά Πλαίσια Ικανοτήτων;

 • DigComp: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των Πολιτών
 • GreenComp: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ικανοτήτων βιωσιμότητας
 • LifeComp: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ικανοτήτων για την Προσωπική, Κοινωνική και Μαθησιακή ικανότητα
 • EntreComp: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την ικανότητα του επιχειρείν

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο ΕΔΩ.