Συνάντηση μελών ΣΘΕΒ με την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Την Πέμπτη 23 Μαΐου και ώρα 19:00 στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γνωριμίας των μελών του Συνδέσμου με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, στην οποία θα συμμετέχει  ο Πρόεδρός της κ. Γιώργο Ζαββός και η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Ισμήνη Παπακυρίλλου.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των θεσσαλικών επιχειρήσεων για τον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB στη διευκόλυνση πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις χαμηλού κόστους μέσω των καινοτόμων προγραμμάτων που προσφέρει.