Σεμινάριο ΣΘΕΒ με θέμα «Effective B2B Sales»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, διοργανώνει διήμερο δια ζώσης σεμινάριο με θέμα: «Effective B2B Sales» την Τετάρτη 12 & την Πέμπτη 13 Ιουνίου, ώρες 17:00 – 21:00, στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου.

Οι B2B πωλήσεις αποτελούν θεμελιώδης πτυχή της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, παίζοντας κρίσιμο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και στην εδραίωση επιχειρηματικών σχέσεων.

Μέσω αυτών των συναλλαγών, οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Αυτή η διαδικασία συμβάλλει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά.

Πρόκειται για ένα έντονα διαδραστικό πρόγραμμα στο τέλος του οποίου:

 • Οι συμμετέχοντες θα έχουν λάβει ολοκληρωμένες οδηγίες για όλα τα στάδια από την προσέγγιση του πελάτη μέχρι το κλείσιμο της πώλησης.
 • Θα ανακαλύψουν μέσω βιωματικής προσέγγισης τα δυνατά τους σημεία για επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τομέα των πωλήσεων.

Θεματολογία:

 • Εγώ και ο Πελάτης, πώληση Step by Step
 • Χειρισμός Πρώτης και Επόμενων επαφών
 • Φροντίζω τη πρώτη εντύπωση, Δημιουργώ τη Σχέση
 • Προσέχω τις Ανάγκες του, στοχευμένες ερωτήσεις
 • Διερεύνηση Κατάστασης, Διερεύνηση Προβλημάτων
 • Καταγραφή αναγκών
 • Προσοχή : Όλοι οι Πελάτες δεν είναι ίδιοι, τύποι Πελατών
 • Έξυπνα δομημένη, ευέλικτα προσαρμοσμένη παρουσίαση
 • Παρουσιάζω με στόχο, δίνω έμφαση στα πλεονεκτήματα
 • Αντιρρήσεις : ένδειξη ενδιαφέροντος
 • Χειρισμός αντιρρήσεων
 • Προσέχω τα σινιάλα πώλησης
 • Trial-closing questions, κλείσιμο πώλησης.
 • Εναλλακτικοί τρόποι κλεισίματος
 • Συνοψίζω συμφωνηθέντα, συνοψίζω ενέργειες, κλειδώνω την πώληση.
 • Cross selling
 • Αν χάσω τη πώληση, δεν χάνω τον Πελάτη
 • Αξιοποιώ γνωριμία, ενισχύω τη σχέση
 • Εξυπηρετώ! Ενισχύω την Εμπιστοσύνη, καλλιεργώ τη Πίστη
 • Δημόσιες και Προσωπικές σχέσεις

Η μέθοδος προσέγγισης είναι ιδιαίτερα συμμετοχική και εμπλουτισμένη:

 • Με ποικιλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Με βιντεοσκόπηση και επεξεργασία, συζήτηση δραστηριοτήτων
 • Με την από κοινού, σε μικρές ομάδες (work shops) εξαγωγή 
 • συμπερασμάτων, εντοπισμό δυσκολιών,   συμφωνία και καταγραφή
 • ατομικών action plans.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη των τμημάτων πωλήσεων, στελέχη πωλήσεων B2B και σε οποιοδήποτε στέλεχος επιθυμεί να διευρύνει τις δεξιότητές του στο χώρο των επιτυχημένων πωλήσεων.

Εισηγητής του προγράμματος:

Ο κ. Πέτρος Ρούσης, Πιστοποιημένος (ΕΟΠΠΕΠ), full- time εκπαιδευτής σε θέματα ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επαγγελματικά, έχει δραστηριοποιηθεί στην εκπαίδευση με περισσότερες από 30.000 ώρες εκπαίδευσης, συνεργαζόμενος με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:

Μέλη του ΣΘΕΒ: 140€

Μη μέλη ΣΘEΒ: 180€

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.