Ο ΣΘΕΒ συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας «2021-2027»

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Μαΐου στην Καρδίτσα, (Λίμνη Πλαστήρα),  η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΠεΠ) «Θεσσαλία» 2021-2027, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO) & Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (DG EMPL)). Εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης συμμετείχε ο Patrick Paquet, Προϊστάμενος της Διοικητικής Μονάδας Ελλάδας- Κύπρου.

«Το Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027 είναι αναμφισβήτητα ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο στο πλαίσιο της Πολιτικής της Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανάγκες όμως της ανασυγκρότησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 μπορούν να καλυφθούν μόνον κατά ένα πολύ μικρό μέρος τους από αυτό. Κρίνουμε λοιπόν ότι απαιτείται μία συντονισμένη συνεισφορά των Προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ καθώς και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συνέργεια των πόρων που διατίθενται για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Ένας τρόπος που θα μπορούσε να γίνει αυτό θα ήταν η δημιουργία μιας μικρής συντονιστικής δομής των πόρων που διατίθενται για την ανασυγκρότηση της περιοχής, είτε αυτοί είναι συγχρηματοδοτούμενοι ή εθνικοί» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δ. Κουρέτας.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα στο νέο Πρόγραμμα θα δοθεί έμφαση σε δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. «Ήδη μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 75 εκατομμύρια για παρεμβάσεις σε αναχώματα και ποτάμια, ενώ αυτές τις μέρες θα εκδοθεί νέα Πρόσκληση για καθαρισμούς ποταμών αναχωμάτων, ύψους 42 εκατ. Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ξεκινήσει και η προτεραιοποίηση των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δις.». 

Εξάλλου η ανθεκτικότητα της Θεσσαλίας, μαζί με το κοινωνικό πρόσωπο και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, πάνω στην οποία θα πατήσει η Θεσσαλία για να αναπτυχθεί, είναι βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας. Επίσης θα δοθεί έμφαση στην ενεργοποίηση των δράσεων ΕΤΑΚ και Επιχειρηματικότητας του Προγράμματος, δράσεων που προϋποθέτουν την ύπαρξη επικαιροποιημένης Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Στη συνεδρίαση, ως μέλος της Επιτροπής και εκπρόσωπος του ΣΕΒ, συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Ελ. Καματέρη.