Οδηγός του ΣΕΒ για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και την καθημερινότητά μας εντείνεται συνεχώς, δημιουργώντας προκλήσεις εφαρμογής για τις επιχειρήσεις, αλλά και ωφέλειες για την ανταγωνιστικότητά τους, όπως και για την επαύξηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων.

Ο ΣΕΒ, στην προσπάθειά του να διευρύνει τις πρωτοβουλίες του με στόχο την εκπαίδευση και ενδυνάμωση ανθρώπων και επιχειρήσεων, εξέδωσε τον Οδηγό του ΣΕΒ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ)

Στόχος του να βοηθήσει τις Διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων να κατανοήσουν σε πρακτικούς όρους την επίδραση της στις διαδικασίες παραγωγής και διοίκησης, τις ωφέλειες που μπορούν να καρπωθούν, και τους πλέον αποδοτικούς τρόπους εισαγωγής εργαλείων ΤΝ στην καθημερινότητά τους.

O Οδηγός του ΣΕΒ εστιάζει:

  • στις πρακτικές αλλαγές που φέρνει η ΤΝ σε παραγωγικές διαδικασίες και διοικητικές λειτουργίες
  • στις επιχειρηματικές ωφέλειες από την ενσωμάτωση λύσεων ΤΝ
  • στις δυνατότητες αναβάθμισης της παραγωγικότητας και την ενδυνάμωση των εργαζομένων
  • στη διαμόρφωση κατάλληλης στρατηγικής ΤΝ για τις ανάγκες τους
  • σε προκλήσεις και κινδύνους που πρέπει να ζυγίσουν οι επιχειρήσεις στην πορεία