Νέα θέση εργασίας στην εταιρεία BRETAS AE.

Η βιομηχανία Τροφίμων BRETAS AE, ζητά να προσλάβει άμεσα άτομο για τη στελέχωση του τμήματος ποιοτικού ελέγχου.

Απαιτούμενα προσόντα:    

  1. Πτυχίο Γεωπόνου, τεχνολόγου Γεωπόνου, τεχνολόγου Τροφίμων                                             
  2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bretas.gr