Νέες Θέσεις Εργασίας

Νοσηλευτικό προσωπικό – Όμιλος Animus

O Όμιλος Animus αναζητά Νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ για επαγγελματική συνεργασία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email: info@animus.com.gr.

Ανακοίνωση για τον κορονοϊό COVID-19. Στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων

Ανακοίνωση ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ Οι εξελίξεις από τον κορονοϊό COVID-19 επιβάλλουν στους Κοινωνικούς Εταίρους, στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου και της κοινωνικής μας ευθύνης, να συνδράμουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους μας με υπευθυνότητα. Καλούμαστε να δράσουμε προληπτικά, συλλογικά, οργανωμένα και γρήγορα, ώστε να συμβάλλουμε, στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, στον περιορισμό της διασποράς.

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ myDATA

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει σεμινάριο το Σάββατο 25 Απριλίου, ώρες 10:00 – 15:00, με θέμα: «Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ myDATA», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα. Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν με σαφήνεια οι ανάγκες συμμόρφωσης, τόσο σε ενέργειες, όσο και σε χρονικό προγραμματισμό των δράσεων τους, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις που.