Νέα Μελών

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 202 – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

Ολοκληρώθηκε η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο Global Reporting Initiative και με όσα προβλέπονται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάθε χρόνο, από το 2015 η εταιρεία παρουσιάζει αναλυτικά τη στρατηγική και τα αποτελέσματα των ενεργειών και των δράσεών της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης..

sthev

Θέσεις εργασίας από την ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

Η επιχείρηση – μέλος του ΣΘΕΒ ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ με έδρα το Αχίλλειο Λάρισας ζητά: Μηχανολόγο μηχανικό ΑΕΙ ή’ ΤΕΙ Πρακτικό μηχανικό (με άδεια) Μηχανουργό Που να πληρούν τα ακόλουθα : Πτυχίο ΑΕΙ ή TΕΙ και αντίστοιχες άδειες. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Ηλικία έως 45 ετών. Προηγούμενη βιομηχανική εμπειρία.

Ενημέρωση για την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) με επιστολή του, ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς ότι εκδόθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα», η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.   Ειδικότερα, το ΣΕΠΕ παραπέμπει στην εγκύκλιο που εκδόθηκε με Α.Π.οικ.41935/22-06- 2021, με θέμα «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

STHEV Export Winners: Αναβαθμίζεται η υπηρεσία που προσφέρεται εδώ και 30 χρόνια για τις επιχειρήσεις

Με στόχο τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και την αναζήτηση νέων αγορών   Ο ΣΘΕΒ λειτουργώντας ως σύμμαχος των επιχειρήσεων και ακολουθώντας τα επιχειρηματικά δρώμενα αναβάθμισε περαιτέρω, την υπηρεσία εξαγωγών STHEV EXPORT WINNERS. Στόχος της υπηρεσίας είναι η στήριξη των επιχειρήσεων μελών που ασχολούνται με τις εξαγωγές ή ενδιαφέρονται να εξάγουν, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και στη διεθνή.