Εκδηλώσεις με τρίτους

Worskshop: Post-Digital Era Becoming future proof (Λάρισα, 30/06/2022)

Το Μητροπολιτικό Κολέγιο διοργανώνει, με την υποστήριξη του ΣΘΕΒ, workshop με τίτλο: “Post-Digital Era Becoming future proof” την Πέμπτη 30 Ιουνίου και ώρα 14.30 στο Επιμελητήριο Λάρισας (2ος όροφος). Το Metaverse Continuum είναι ένα φάσμα ψηφιακά βελτιωμένων κόσμων, πραγματικοτήτων και επιχειρηματικών μοντέλων που είναι έτοιμα να φέρουν επανάσταση στη ζωή και τις επιχειρήσεις την επόμενη.

Πρόσκληση για κάλυψη θέσης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΣΘΕΒ

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) με έδρα τη Λάρισα ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διοικητικού Προσωπικού για το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Άριστη γνώση αγγλικών Άριστη γνώση Η/Υ Κάτοχος διπλώματος Β’ κατηγορίας Επικοινωνιακές δεξιότητες Για τους άντρες υποψήφιους είναι απαραίτητο να έχουν εκπληρωμένες τις.

ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ

Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης για εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις του ΟΑΕΔ έτους 2022», προτίθεται να διοργανώσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ υλοποιούμενα από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών για εργαζομένους σε Μικρές Επιχειρήσεις, που απασχολούν από 1-49 εργαζόμενους, διάρκειας 40 ωρών. Οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στα προγράμματα επιδοτούνται με 200€ και.

Θέση εργασίας από την SYNTHESIS

Η εταιρεία – μέλος του ΣΘΕΒ, SYNTHESIS, με έδρα την Λάρισα επιθυμεί να προσλάβει τεχνίτες και ανειδίκευτους εργάτες, ώστε να εργαστούν στην ομάδα παραγωγής κουφωμάτων του εργοστασίου. Για αποστολή βιογραφικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με  την εταιρεία στο 2410-285044 ή στο email info@synthesis-doors.gr.