Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Πρακτικός οδηγός συμμόρφωσης για τη χρήση cookies

Ο ΣΕΒ και η Deloitte προέβησαν στην έκδοση του , ύστερα και από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).  Ο οδηγός καταρτίστηκε με κύριο στόχο να δώσει στις επιχειρήσεις τις απαιτούμενες πρακτικές οδηγίες αλλά και σαφείς απαντήσεις για τη σύννομη χρήση ιστοτόπων και άλλων νέων τεχνολογιών.

sthev_summertime

Καλή συνέχεια καλοκαιριού…

Τα γραφεία του ΣΘΕΒ θα παραμείνουν κλειστά από 07 έως και 18 Αυγούστου λόγω άδειας της Υπηρεσίας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια καλοκαιριού και προπάντων ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ.

Αλλαγή αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου στις Βιομηχανικές Περιοχές

Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της αναδιάταξης του πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία των ΒΙΠΕ, ώστε να καταστεί πιο φιλική, βιώσιμη και ανταγωνιστική ήταν το κύριο θέμα συζήτησης στην συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκπροσώπων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, την Δευτέρα 27 Ιουλίου στην Λάρισα και συγκεκριμένα.

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας συγκαλεί την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00 στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1 όροφος). Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης αναμένεται να συζητηθούν τα εξής θέματα: 1..