Εκπαιδευτικά προγράμματα

ΣΘΕΒ και Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Επενδύουμε στη συνεργασία με στόχο την αναβάθμιση των θεσσαλικών επιχειρήσεων σε ζητήματα καινοτομίας

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με επιχειρήσεις στην Π.Ε Λάρισας, το διάστημα 19-20 Οκτωβρίου. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας των δύο φορέων, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας των θεσσαλικών επιχειρήσεων. Κατά.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) Έτους 2019», προτίθεται να διοργανώσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ υλοποιούμενα από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών για εργαζομένους σε Μικρές Επιχειρήσεις, που απασχολούν από 1-49 εργαζόμενους, διάρκειας 40 ωρών. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα προγράμματα 1-49.

Σπουδές Frederick

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Le@rn it, αποτελεί συνεργαζόμενο κέντρο της UCERT, το οποίο αναλαμβάνει την παραλαβή και κατάθεση της αίτησής σας στα Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου και σας παρέχει Συμβουλευτική Καθοδήγηση, για να επιλέξετε τις πλέον κατάλληλες για εσάς σπουδές σύμφωνα με τις ικανότητές σας. Για Συμβουλευτική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΦΕΤ

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Le@rn it, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Βάσει ΕΦΕΤ». Στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση ποιότητας τροφίμων, η παραγωγή ασφαλών προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των τροφίμων. Απευθύνεται.