Εκπαιδευτικά προγράμματα

Έρευνα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “Posting of workers during the COVID-19 pandemic, current challenges, and future prospects”

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε έρευνα που επικεντρώνεται στην κατανόηση των επιπτώσεων της πρόσφατης πανδημικής κρίσης στους αποσπασμένους εργαζομένους στην Ευρώπη. Οι γνώσεις και η εμπειρογνωμοσύνη σας εκτιμώνται ιδιαίτερα και η συμβολή σας θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της έρευνάς μας. Στο πλαίσιο του εν εξελίξει ευρωπαϊκού έργου, με τίτλο: “Posting of workers during the.

Πρόσκληση σε Δωρεάν Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Βιώσιμη Μόδα και σε δράσεις διάχυσης και προώθησης επιχειρήσεων από το χώρο της μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου EcoFashionEU, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας «ΒΕΑ» σε συνεργασία με την «CSR Hellas» σας προσκαλεί στο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, του έτοιμου ενδύματος και της μόδας. Το πρόγραμμα κατάρτισης παρέχεται δωρεάν, απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας, έτοιμου ενδύματος και μόδας και έχει στόχο να εμπλουτίσει τις γνώσεις τους στην.

Παράταση Εγγραφών: Διαδικτυακή Ακαδημία Εξαγωγών – Online Export Academy

Η Διαδικτυακή Ακαδημία Εξαγωγών (Online Export Academy) για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις διεθνώς και να αυξήσει τον όγκο των εξαγωγών προς την ΕΕ. Η Ακαδημία αποτελείται από πέντε διαδικτυακά εργαστήρια με επικεφαλείς κορυφαίους επαγγελματίες του τομέα και επιχειρηματικές συνεδρίες 1:1  μεταξύ ΜΜΕ από τις χώρες της ανατολικής.

Διαδικτυακή εκδήλωση: “U-SOLVE Urban Hub: Ανοιχτό Κάλεσμα για την Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης”

Ανοιχτό Κάλεσμα U-SOLVE για Αιτήσεις Χρηματοδότησης Βιώσιμων Επιχειρήσεων και Ιδεών Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε νέους επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις, άτομα ή ομάδες από ολόκληρη την Ελλάδα, με καινοτόμες ιδέες ή κάποιο έργο που μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για τις περιοχές της Λάρισας και των Τρικάλων, για την.