Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διά Ζώσης Σεμινάριο για Εφήβους 12+ Ετών στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST: Προσομοίωση, Πτήση & Προγραμματισμός ενός Drone

Το πρώτο διά ζώσης σεμινάριο για εφήβους άνω των 12 ετών ξεκινά στο νέο Πάρκο Καινοτομίας της Λάρισας, το JOIST, το Σάββατο 7 Μαΐου 2022. Το σεμινάριο “Προσομοίωση, Πτήση & Προγραμματισμός ενός Drone” με εκπαιδευτή τον κ. Κωνσταντίνο Κιτσάκη, έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών/ριών με τις αρχές λειτουργίας και τον χειρισμό των drones.

Πρόγραμμα διδακτορικής έρευνας με βιομηχανικό, ψηφιακό ή επιχειρηματικό προσανατολισμό

Ο ΣΘΕΒ στα πλαίσια συνεργασίας του με τον ΣΕΒ σας ενημερώνει για την εκπόνηση διδακτορικών επιχειρηματικής / βιομηχανικής εστίασης που θα αναβαθμίσει την αξιοποίηση της έρευνας αιχμής που παράγεται στην Ελλάδα, και τη μεταφορά της στην παραγωγή και τις επιχειρήσεις. Η διασύνδεση της βιομηχανικής παραγωγής και της επιχειρηματικότητας με την επιστημονική έρευνα αποτελεί μια σημαντική.

ΣΘΕΒ και Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Επενδύουμε στη συνεργασία με στόχο την αναβάθμιση των θεσσαλικών επιχειρήσεων σε ζητήματα καινοτομίας

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με επιχειρήσεις στην Π.Ε Λάρισας, το διάστημα 19-20 Οκτωβρίου. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας των δύο φορέων, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας των θεσσαλικών επιχειρήσεων. Κατά.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) Έτους 2019», προτίθεται να διοργανώσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ υλοποιούμενα από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών για εργαζομένους σε Μικρές Επιχειρήσεις, που απασχολούν από 1-49 εργαζόμενους, διάρκειας 40 ωρών. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα προγράμματα 1-49.