Εκθέσεις - Φόρουμ

1ο WEBINAR “Doing Business with the Arab World” (Egypt + Iraq)

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, προσαρμοζόμενο στην εποχή που διανύουμε, η οποία βασίζεται στην εργασία και τις επικοινωνίες εξ αποστάσεως, και εναρμονισμένο με την ανάγκη για επάνοδο των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διοργάνωσης μίας σειράς «τηλε-συναντήσεων» (webinars) με Έλληνες Εμπορικούς Ακόλουθους διαπιστευμένους στις αραβικές χώρες καθώς και Άραβες επαγγελματίες,.

Δωρεάν διάθεση ευρωπαϊκών προτύπων για Μέσα Ατομικής Προστασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η αύξηση της παραγωγής λόγω της επιδημικής έξαρσης του κορωνοϊoύ COVID-19.

Προς ενημέρωση των  Κλωστουφαντουργικών εταιρειών   Παρακαλώ όπως ανοίξετε τα συνημμένα έγγραφο 1) και 2) Εδώ μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του ΕΛΟΤ για τη δωρεάν διανομή προτύπων για μέσα ατομικής προστασίας, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και τα σχετικά πρότυπα που απαιτούνται http://www.elot.gr/1487_ELL_HTML.aspx

Hannover Messe 2020: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών – τεχνολογικών συναντήσεων στον τομέα της Βιομηχανίας

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της Βιομηχανίας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ερευνητικά εργαστήρια που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της έκθεσης Hannover Messe 2020. Η εκδήλωση, η οποία λαμβάνει χώρα στις 20-23/04/2020 στο Ανόβερο Γερμανίας, διοργανώνεται από τον οργανισμό NBank. Το.

BIOKET 2020 – Εκδήλωση δικτύωσης στον τομέα της Βιοοικονομίας

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της βιοοικονομίας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της εκδήλωσης Bioket 2020. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στις 10-12 Μαρτίου 2020 στη Λιλ, Γαλλία και διοργανώνεται από τον οργανισμό CCI Hauts-de-France σε συνεργασία με τη Γαλλική Ένωση.