Ευρωπαϊκά θέματα

HELIOS Έρευνα για τη Μπλε και Κυκλική Οικονομία

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ερευνά το θέμα της Μπλε και Κυκλικής Οικονομίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HELIOS – Enhacing the social inclusion of NEETs. Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε αυτήν την ερευνητική δράση μας με μορφή ερωτηματολογίου, της οποίας ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης δεν ξεπερνά τα είκοσι (20) λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξετε στον.

Δράσεις δικτύωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου SEE ME GR&OW!

Ο ΣΘΕΒ στο πλαίσιο συνεργασίας του με την EKO Greece σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου SEE ME GR&OW! αναζητούνται Έλληνες, νέοι, αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επιχειρηματίες, οι οποίοι θα ήθελαν να λάβουν μέρος σε μια σειρά εκδηλώσεων μάθησης και δικτύωσης. Το SEE ME GR&OW είναι ένα έργο στρατηγικών συμπράξεων Erasmus + που στοχεύει:.

presviaelladas_tokio

Access2Markets: διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε.

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Τόκυο, ενημερώνει ότι από τις 13 Οκτωβρίου τ.ε., έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ, Accesss2Markets (https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content), η οποία παρέχει πληροφορίες με στόχο τη διευκόλυνση των ΜΜΕ στη δραστηριοποίησή τους στις αγορές τρίτων χωρών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εμπορικών συμφωνιών της.

Χρηστικός Οδηγός της ΑΑΔΕ για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας – Ολες οι διαδικασίες έναρξης και οι βασικές σας φορολογικές υποχρεώσεις

Χρηστικός Οδηγός της ΑΑΔΕ για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας – Ολες οι διαδικασίες έναρξης και οι βασικές σας φορολογικές υποχρεώσεις Τι χρειάζεται και ποια είναι τα βήματα για να ανοίξω επιχείρηση; Ποιες είναι οι διαδικασίες έναρξης ατομικής επιχείρησης και οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις; Ενας χρήσιμος οδηγός δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).  .