Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PERSPEKTIVE

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: PERSPEKTIVE- Strengthening job-related competences of detainees  Έναρξη: 1 Δεκεμβρίου 2023  Λήξη: 30 Νοεμβρίου 2026  Κωδικός Προγράμματος:  KA220-ADU-6ECDB96E  Πρόγραμμα: Erasmus+  Στόχος Το έργο PERSPEKTIVE στοχεύει στην προετοιμασία των κρατουμένων για την επανένταξή τους, με κύριο επίκεντρο την ενίσχυση και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω του αθλητισμού. Αυτές οι δεξιότητες, που είναι κρίσιμες και για την επαγγελματική ζωή,.

E-seller: Εκπαιδευτική συνάντηση των εταίρων στη Λάρισα

Στις 22 έως 24 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική συνάντηση με παρουσία όλων των εταίρων για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα e–SELLER,στις εγκαταστάσεις του ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στη Λάρισα.     Οι εταίροι παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου με κεντρική ενότητα τις τεχνολογικές και τις επικοινωνιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους εργαζόμενους στο.

DiRECT: Kick off meeting στη Σόφια

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών συμμετέχει στην κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου DiRECT – Digital skills for senior logistic staff.  Στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση του έργου στη Σόφια της Βουλγαρίας, η οποία φιλοξενήθηκε από τη Βουλγαρική Ένωση Logistics. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος.

MobiliseSME Success Stories Booklet: Διαβάστε 30 εμπειρίες που θα σας εμπνεύσουν!

Στην καρδιά του MobiliseSME βρίσκεται η δέσμευση για την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την προώθηση διασυνοριακών συνεργασιών μεταξύ επαγγελματιών σε όλη την Ευρώπη. Ως πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το MobiliseSME συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των ικανοτήτων των μελών του προσωπικού από διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, των διευθυντών και των.