Ευρωπαϊκά προγράμματα

Συνάντηση των εταίρων του AluVET στη Λάρισα

Στα πλαίσια του έργου AluVET: Vocational Training and Education for Aluminium Sector, Erasmus+ πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των εταίρων την Τρίτη 7 Ιουνίου στη Λάρισα. Το AluVET στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτών επαγγελματικών σχολών σε ελαφρά μέταλλα/ αλουμίνιο, σχετικά με διαδικασίες μεταποίησης ελαφρών μετάλλων μέσω εκπαιδευτικών ενοτήτων που είναι ευθυγραμμισμένες με.

MPowerBIO: Βootcamp for SMEs in Agri-food, Food, Feed, Nutrition, Food Wastes και relevant tech verticals

Η εταιρεία Q-Plan διοργανώνει ένα 2-ήμερο online bootcamp στις 7 και 8 Ιουλίου για επιχειρήσεις (ή ανθρώπους με κάποια ιδέα προς υλοποίηση) που δραστηριοποιούνται σε Agri – food, Food, Feed, Nutrition, Food Wastes και relevant tech verticals. Το bootcamp διοργανώνεται στο πλαίσιο του MPowerBIO με στόχο να βοηθήσει επιχειρήσεις να προετοιμάζουν πιο σωστά το pitching τους σε επενδυτές. Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πιο αρχικό στάδιο θα έχουν την ευκαιρία να.

«Συμμετοχή του ΣΘΕΒ σε πρόγραμμα Erasmus+ για το αλουμίνιο: «AluVET»»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών συμμετέχει ως partner, μεταξύ άλλων εταίρων από Τουρκία, Αγγλία και Ελλάδα, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AluVET: «Vocational Training and Education for Aluminium Sector», Erasmus+. Το AluVET στοχεύει στην αύξηση της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτών επαγγελματικών σχολών σε ελαφρά μέταλλα/αλουμίνιο και μαθητών τεχνολογίας μετάλλων, σχετικά με διαδικασίες μεταποίησης ελαφρών μετάλλων μέσω εκπαιδευτικών.

Μια νέα συνεργασία στον τομέα της σχεδίασης και κατασκευής επίπλων πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος MobiliseSME

Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες; Ο κ. Μιχάλης Παπαϊωάννου, ιδιοκτήτης της ελληνικής εταιρίας «PROTEAS – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.», και ο κ. Eduardo Otero Rodriguez, Freelancer Industrial Designer από την Ιταλία, αποφάσισαν να συμμετέχουν και να συνεργαστούν μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος κινητικότητας εργαζομένων MobiliseSME. Τι σημαίνει για αυτούς η συμμετοχή τους στο MobiliseSME; Για τον κ. Παπαϊωάννου.