Ευρωπαϊκά προγράμματα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Έργου HELIOS: EnHancing thE SociaL Inclusion Of NeetS

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου HELIOS: enhancing thE social Inclusion Of neets, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε νέους έως 30 ετών και γυναίκες όλων των ηλικιών για τη συμμετοχή τους στο δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο του έργου, το οποίο επικεντρώνεται στη Μπλε & Κυκλική Οικονομία, την Επιχειρηματικότητα και τις Κοινωνικές Δεξιότητες. Το διαδικτυακό σεμινάριο.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ημερίδα για το MobiliseSME σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MobiliseSME ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα: «Αξιοποιήστε ευκαιρίες διεθνοποίησης μέσω του MobiliseSME» την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου. Γενικός στόχος του προγράμματος MobiliseSME είναι να υποστηρίξει τις μετακινήσεις και τις ανταλλαγές υπαλλήλων, διευθυντών ή/ και (συν) ιδιοκτητών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε άλλη επιχείρηση που έχει την έδρα της.

Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου QUALIFY με τη συμμετοχή του ΣΘΕΒ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου εταιρική συνάντηση στη Λάρισα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου QUALIFY (Quality standards and authenticity to foster competitiveness of agrifood SMEs), στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Μιχάλης Ανατολίτης αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραματίζει ο ΣΘΕΒ στην ανάπτυξη του κλάδου της αγροδιατροφής καθώς και τις δράσεις.

Επιδοτούμενες μετακινήσεις στελεχών και στον τουριστικό κλάδο με το πρόγραμμα MobiliseSME

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MobiliseSME, ο ΣΘΕΒ διοργανώνει διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα: «Αξιοποιήστε ευκαιρίες διεθνοποίησης μέσω του MobiliseSME», και για τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, 13:00 – 14:00. Το MobiliseSME είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα επιχειρηματικής κινητικότητας που επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, υποστηρίζοντας.