Ευρωπαϊκά προγράμματα

MINDful: Kick- off meeting στο Παρίσι

Στις 23 & 24 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε το kick – off meeting για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MINDful στο Παρίσι, παρουσία όλων των εταίρων. Στη διήμερη εναρκτήρια συνάντηση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια προς όφελος του project, να γνωριστούν μεταξύ τους και να συμφωνήσουν για.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “MINDful”

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: proMoting INclusivity in retail workspaces for People with Disabilities in rural EU areas (MINDful)  Έναρξη: 1 Οκτωβρίου 2023  Λήξη: 30 Σεπτεμβρίου 2025  Κωδικός Προγράμματος:  KA220-VET-ABB2D2B7  Πρόγραμμα: Erasmus+    Στόχος:  Το έργο MINDful σχεδιάστηκε με στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες στην όραση, ακοή και σωματικές αναπηρίες στους χώρους εργασίας του λιανικού εμπορίου στις αγροτικές.

Δεύτερη συνάντηση διοικητικού συμβουλίου για το NearVET στη Ρώμη

Στις 19 και 20 Οκτωβρίου, οι 12 οργανισμοί από 6 ευρωπαϊκές χώρες που συνθέτουν την κοινοπραξία NearVET συναντήθηκαν στη Ρώμη για τη 2η Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνάντηση ήταν ένα σημαντικό βήμα για την αποστολή του έργου. Οι εταίροι συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την πρόοδο του έργου, να διαμορφώσουν τη στρατηγική και να σχεδιάσουν τις επερχόμενες.

E-SELLER: Δεύτερο ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Σχετικά με το έργο e–SELLER Το e-SELLER υποστηρίζει τους εργαζόμενους στο λιανικό εμπόριο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες. Επικεντρώνεται στην παροχή εργαλείων, σε υπαλλήλους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, που είναι απαραίτητα για τις σύγχρονες πωλήσεις στον 21ο αιώνα. Έξι ευρωπαϊκοί οργανισμοί από.