Ευρωπαϊκά προγράμματα
σθεβ Innotrain Erasmus

Σε συνάντηση εργασίας ο ΣΘΕΒ στη Βιέννη στο πλαίσιο του Innotrain Erasmus+

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση των Διακρατικών Εταίρων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Innotrain Erasmus+ από 18 εως 20 Φεβρουαρίου 2019, στη Βιέννη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα μεταξύ αυτών και ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Στη συνάντηση οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις ανάγκες.

«Συμμετοχή του ΣΘΕΒ σε πρόγραμμα Erasmus+ – Το πρώτο meeting στη Βιέννη»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών από την 1η Νοεμβρίου 2018 συμμετέχει ως partner σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα: «InnoTrain – Innovative Training in VET. Professional capacity building of VET-business key actors for qualitative WBL experiences». Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων (Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) του προγράμματος.

σθεβ Innotrain

«Συμμετοχή του ΣΘΕΒ σε πρόγραμμα Erasmus+ »

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών από την 1η Νοεμβρίου 2018 συμμετέχει ως partner σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα: «InnoTrain – Innovative Training in VET. Professional capacity building of VET-business key actors for qualitative WBL experiences». Το InnoTrain ζητά να προωθηθεί η μάθηση βάσει της εργασίας σε όλες τις μορφές της και να υποστηριχθεί.