Νέες Θέσεις Εργασίας
theseis_ergasias

Μηχανολόγο Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Αναζητά ο Όμιλος Alfa Wood

Ο όμιλος Alfa Wood έχει προχωρήσει σε επένδυση δημιουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, στο εργοστάσιο του στη ΒΙ.ΠΕ Λάρισας. Για τη στελέχωση του σταθμού με άρτια εκπαιδευόμενο επιστημονικό προσωπικό, ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανολογός μηχανικός. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τις ανωτέρω θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα.

theseis_ergasias

Επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για την περιφέρεια Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση*, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: «EGF/2017/003 GR/Attica retail», υλοποιήθηκε, μεταξύ των άλλων περιφερειών, και στη Θεσσαλία πρόγραμμα στήριξης των απολυμένων/ πρώην εργαζομένων των επιχειρήσεων “Ηλεκτρονική Αθηνών” και “Σαραφίδης”. Οι ενέργειες στήριξης των εν λόγω απολυμένων και πρώην εργαζομένων αφορούσαν την Ενέργεια Α: Συμβουλευτική.

theseis_ergasias

Ψάχνετε για νέες θέσεις εργασίας;

Η Logon Α.Ε. εταιρία πληροφορικής και μέλος του ΣΘΕΒ, με έδρα την Λάρισα και Πανελλήνια δραστηριότητα, ζητά άτομα. Επιθυμητά προσόντα: Για το τμήμα Λογισμικού – Application Software (κωδ. SOFT_2019a) : – Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ με ειδίκευση στα Οικονομικά και την Πληροφορική. – Καλή γνώση και χρήση της επιχειρηματικής και λογιστικής λογικής και των σύγχρονων.

sthev

Ο Όμιλος TEDRA Προσφέρει Ευκαιρίες Καριέρας

Στα πλαίσια των αυξανόμενων αναγκών στελέχωσης και εξειδίκευσης του περιβαλλοντικού τμήματος, ο όμιλος TEDRA προσφέρει ευκαιρίες καριέρας σε μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, χημικούς και περιβαλλοντολόγους μηχανικούς. Απαραίτητα προσόντα: • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ • Εμπειρία στο σχεδιασμό και κατασκευή αερόβιων και αναερόβιων τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων • Αγγλική γλώσσα • Συστάσεις απαραίτητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους.