Νέες Θέσεις Εργασίας
sthev

Ο Όμιλος TEDRA Προσφέρει Ευκαιρίες Καριέρας

Στα πλαίσια των αυξανόμενων αναγκών στελέχωσης και εξειδίκευσης του περιβαλλοντικού τμήματος, ο όμιλος TEDRA προσφέρει ευκαιρίες καριέρας σε μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, χημικούς και περιβαλλοντολόγους μηχανικούς. Απαραίτητα προσόντα: • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ • Εμπειρία στο σχεδιασμό και κατασκευή αερόβιων και αναερόβιων τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων • Αγγλική γλώσσα • Συστάσεις απαραίτητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους.

theseis_ergasias

Θέση Εργασίας

Εταρία στεγνοκαθαριστηρίων στη Λάρισα ζητά delivery για την παράδοση ρούχων. Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές. Προσόντα υποψηφίων: ηλικία 25-35, δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Α για μηχανάκι 150 κυβικών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα στο email: proslipsis2015@yahoo.com με τον κωδικό ΣΙΝ.

sthev

Θέση Εργασίας

Ζητείται άμεσα άτομο για πρακτική άσκηση από τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών από ΑΕΙ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ για τις κάτωθι ειδικότητες: – γραφιστική εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων – διοίκηση επιχειρήσεων – marketing – λογιστική Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα στο email: proslipsis2015@yahoo.com με τον κωδικό ΣΘΕΒ.