Νέες Θέσεις Εργασίας
ΣΘΕΒ

Συμβούλους ακίνητης περιουσίας αναζητά η εταιρεία Remax

Η εταιρεία Remax στα πλαίσια επέκτασης του δυναμικού της, αναζητά Συνεργάτες για πλήρη απασχόληση ως Συμβούλους Ακίνητης Περιουσίας στον Νομό Λάρισας. Ιδανικό προφίλ: • Γυναίκες και άνδρες άνω των 28 ετών • Εμπειρία στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες • Απόφοιτους Λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλουν τα.

theseis_ergasias

Μηχανολόγο Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Αναζητά ο Όμιλος Alfa Wood

Ο όμιλος Alfa Wood έχει προχωρήσει σε επένδυση δημιουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, στο εργοστάσιο του στη ΒΙ.ΠΕ Λάρισας. Για τη στελέχωση του σταθμού με άρτια εκπαιδευόμενο επιστημονικό προσωπικό, ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανολογός μηχανικός. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τις ανωτέρω θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα.

theseis_ergasias

Επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για την περιφέρεια Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση*, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: «EGF/2017/003 GR/Attica retail», υλοποιήθηκε, μεταξύ των άλλων περιφερειών, και στη Θεσσαλία πρόγραμμα στήριξης των απολυμένων/ πρώην εργαζομένων των επιχειρήσεων “Ηλεκτρονική Αθηνών” και “Σαραφίδης”. Οι ενέργειες στήριξης των εν λόγω απολυμένων και πρώην εργαζομένων αφορούσαν την Ενέργεια Α: Συμβουλευτική.

theseis_ergasias

Ψάχνετε για νέες θέσεις εργασίας;

Η Logon Α.Ε. εταιρία πληροφορικής και μέλος του ΣΘΕΒ, με έδρα την Λάρισα και Πανελλήνια δραστηριότητα, ζητά άτομα. Επιθυμητά προσόντα: Για το τμήμα Λογισμικού – Application Software (κωδ. SOFT_2019a) : – Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ με ειδίκευση στα Οικονομικά και την Πληροφορική. – Καλή γνώση και χρήση της επιχειρηματικής και λογιστικής λογικής και των σύγχρονων.