Εκδηλώσεις

Παρουσιάστηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα «Access2markets» από τον ΣΘΕΒ

Εργαλείο ανάπτυξης εξαγωγών για τις θεσσαλικές επιχειρήσεις   Η χρησιμότητα της διαδικτυακής πλατφόρμας Access2markets της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι δυνατότητες που παρέχονται στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Θεσσαλικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΘΕΒ, με την υποστήριξη του Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021. Κατά.

Νέα θέση εργασίας από εταιρεία τροφίμων στη Λάρισα

Εταιρεία τροφίμων – μέλος του ΣΘΕΒ αναζητά χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος (κλάρκ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι Τετάρτη 15 Ιουνίου με κωδ. Br στο email: education@sthev.gr.

Webinar από τον ΣΘΕΒ για το πρόγραμμα MobiliseSME με θέμα: «Διασυνοριακή ανταλλαγή επιχειρήσεων και εργαζομένων»

Ο ΣΘΕΒ στο πλαίσιο συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MobiliseSME με διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα την Πέμπτη 17 Ιουνίου, ώρες 13:00 – 14:00, με θέμα: «Διασυνοριακή ανταλλαγή επιχειρήσεων και εργαζομένων». Το MobiliseSME είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα επιχειρηματικής κινητικότητας που επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, υποστηρίζοντας βραχυπρόθεσμες διασυνοριακές αποσπάσεις για το.

Η ΑΡΜΟΣ ολοκλήρωσε τα νέα βιομηχανικά κτίρια της Cosmos Aluminium Α.Ε.

Η ΑΡΜΟΣ ολοκλήρωσε επιτυχώς την προκατασκευή και ανέγερση των νέων βιομηχανικών κτιρίων της Cosmos Aluminium Α.Ε. στη Λάρισα. Η νέα αυτή βιομηχανική μονάδα καταλαμβάνει μια έκταση 12.000 τ.μ. και αποτελείται από στεγασμένους βιομηχανικούς θαλάμους και αποθήκες. Τα νέα κτίρια αποτελούν επέκταση της υπάρχουσας εγκατάστασης της Cosmos Aluminium, που κατέχει από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα. Η.