Παρεμβάσεις

Παρέμβαση ΣΘΕΒ σχετικά με τον αποκλεισμό ΚΑΔ από το Πρόγραμμα Ι “Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ”

Ο ΣΘΕΒ κοινοποίησε προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη επιστολή επιχείρησης μέλους ΣΘΕΒ σχετικά με τον αποκλεισμό συγκεκριμένου ΚΑΔ από συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ι «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ». Στην επιστολή αναφέρεται ότι ο ΚΑΔ 38212000 – Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση δεν είναι επιλέξιμος γιατί πιθανώς συνδέεται με την εφαρμογή της.

Αύξηση Τιμών Τιμολογίων Φυσικού Αερίου στη Βιομηχανία

Επιστολή προς τον κ. Λεωνίδα Μπακούρο, Γενικό Διευθυντή ΕΔΑ ΘΕΣΣ, απέστειλε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς αναφορικά με το πρόβλημα της αύξησης τιμών τιμολογίων Φυσικού Αερίου στις βιομηχανία. Δείτε εδώ την σχετική επιστολή  

Άμεση επαύξηση του υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ της ΒΙΠΕ Λάρισας

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα απέστειλε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς από κοινού με τον Πρόεδρο της ΕΕΒΙΠΕΛ κ. Ευάγγελο Γκάγκο ζητώντας την άμεση επαύξηση του υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ στη ΒΙΠΕ Λάρισας. Δείτε εδώ την σχετική επιστολή