Δραστηριότητες
ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ

Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης για εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις του ΟΑΕΔ έτους 2022»,  διοργανώνει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζομένους σε Μικρές Επιχειρήσεις, που απασχολούν από 1-49 εργαζόμενους, διάρκειας 40 ωρών. Οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στα προγράμματα επιδοτούνται με 200€ και για τις 40 ώρες κατάρτισης. Ο αριθμός των.

Καλοκαιρινή άδεια ΣΘΕΒ

Τα γραφεία του Συνδέσμου θα παραμείνουν κλειστά από 08 έως και 19 Αυγούστου λόγω άδειας της Υπηρεσίας. Για επικοινωνία μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@sthev.gr. ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Voucher επιδότησης διδάκτρων από το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Το Voucher επιδότησης διδάκτρων από το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ αφορά τα μέλη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τους συγγενείς και το προσωπικό τους, για όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ. Η μόνη υποχρέωση που έχουν είναι να το έχουν μαζί τους στην εγγραφή είτε εκτυπωμένο, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Αναλυτικές πληροφορίες για.

Μελέτη Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Βελιγράδι για τη βιομηχανία τροφίμων και την αγορά ελαιολάδου στη Σερβία.

Παρακάτω επισυνάπτεται η μελέτη για τη βιομηχανία τροφίμων και την αγορά ελαιολάδου στη Σερβία από το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων στο Βελιγράδι. Μπορείτε να την βρείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sthev.gr/wp-content/uploads/2022/07/ΕΡΕΥΝΑ-ΑΓΟΡΑΣ-ΓΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-Κ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ-ΣΤΗ-ΣΕΡΒΙΑ-20.07.2022-pdf.pdf