Πρόσφατα Νέα

Ερωτηματολόγιο για νέους επιχειρηματίες στο πλαίσιο του έργου: «Youth Finance Academy -YFA-»

Ο ΣΘΕΒ στο πλαίσιο συνεργασίας του με την EKO Greece σας ενημερώνει για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “Youth Finance Academy -YFA-” στα πλαίσια της δράσης Στρατηγικές Συμπράξεις – Erasmus+, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων μαθησιακών εργαλείων που θα εφοδιάσουν νέους επιχειρηματίες ανά την Ευρώπη με γνώσεις και δεξιότητες για την ορθή λήψη οικονομικών.

Πρόσφατες κανονιστικές παρεμβάσεις χωροταξίας και αδειοδότησης

Οι πρόσφατες αλλαγές και οι κανονιστικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε θέματα χωροταξίας και αδειοδοτήσεων, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, ήταν στο επίκεντρο της διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου..

Ενημέρωση για δίκτυο Solvit

Τι είναι το SOLVIT; Το SOLVIT είναι μια υπηρεσία που παρέχουν οι εθνικές διοικήσεις των χωρών της ΕΕ, καθώς και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας. Το SOLVIT παρέχεται δωρεάν. Πρόκειται για διαδικτυακή κυρίως υπηρεσία. Αν και υπάρχει ένα κέντρο SOLVIT σε κάθε χώρα, ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω του ιστότοπου αυτού. Το SOLVIT σκοπό έχει την εξεύρεση λύσης μέσα σε 10 εβδομάδες – ξεκινώντας από την ημέρα που.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο με θέμα: «Συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού PLC»

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διήμερο σεμινάριο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου με θέμα: «Συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού PLC». Στόχοι του σεμιναρίου ήταν η μετάδοση βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων αναφορικά με την λειτουργία και προγραμματισμό συστημάτων PLC (ανεξαρτήτου κατασκευαστή) καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων σε ότι αφορά στην υλοποίηση εφαρμογών αυτοματισμού με χρήση των.