Πρόσφατα Νέα

Online σεμινάριο: «Αποθήκη, λιτή οργάνωση – ευέλικτη λειτουργία»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 6 ωρών την Τρίτη 30 και την Τετάρτη 31 Μαρτίου, ώρες 17:00 – 20:00 με θέμα: «Αποθήκη, λιτή οργάνωση – ευέλικτη λειτουργία», μέσω της πλατφόρμας του zoom. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος: Θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τεχνικές της σύγχρονης διοίκησης.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο με θέμα: «Συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού PLC»

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διήμερο σεμινάριο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου με θέμα: «Συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού PLC». Στόχοι του σεμιναρίου ήταν η μετάδοση βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων αναφορικά με την λειτουργία και προγραμματισμό συστημάτων PLC (ανεξαρτήτου κατασκευαστή) καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων σε ότι αφορά στην υλοποίηση εφαρμογών αυτοματισμού με χρήση των.

Υγειονομική πανδημία, χρηματοδοτήσεις, ενεργειακό κόστος και μετασχηματισμός οικονομίας στο Συμβούλιο των Προέδρων του ΣΘΕΒ – Με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΣΕΒ Δ. Παπαλεξόπουλου

Οι επιπτώσεις που επέφερε ο COVID-19 στην οικονομία και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά και η ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου για ένα νέο κύμα πανδημίας κυριάρχησαν στην ατζέντα των θεμάτων της συνεδρίασης του Συμβουλίου των Προέδρων του ΣΘΕΒ, με τη συμμετοχή και του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26.

sthev

Νέα ΚΥΑ και νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων: Κατάργηση οχλήσεων και εκσυγχρονισμός πλαισίου αδειοδότησης

Η ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη που σηματοδοτεί ένα νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Εκσυγχρονίζονται τα κριτήρια της περιβαλλοντικής τους κατάταξης και επανακαθορίζεται η κατανομή στους βαθμούς πιθανής περιβαλλοντικής επίπτωσης του ν. 4014/20111 Ταυτόχρονα όμως, με βάση τις.