Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Πρακτικός οδηγός συμμόρφωσης για τη χρήση cookies

Ο ΣΕΒ και η Deloitte προέβησαν στην έκδοση του , ύστερα και από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).  Ο οδηγός καταρτίστηκε με κύριο στόχο να δώσει στις επιχειρήσεις τις απαιτούμενες πρακτικές οδηγίες αλλά και σαφείς απαντήσεις για τη σύννομη χρήση ιστοτόπων και άλλων νέων τεχνολογιών.

E-learning σεμινάριο – Διαχείριση και ενδυνάμωση προσωπικού

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών τη Δευτέρα 25 και την Τετάρτη 27 Μαΐου, ώρες 17:00-21:00 με θέμα: «Διαχείριση και ενδυνάμωση προσωπικού» με μέγιστο αριθμός εκπαιδευομένων 15 άτομα. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος: Θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της ηγεσίας σε καταστάσεις κρίσης και ειδικών συνθηκών.

σθεβ νέα

Επιτάχυνση των διαδικασιών και άμεση αποπληρωμή για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

Με επιστολή στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κ. Άννα Στρατινάκη, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών επισημαίνει ακόμα μία φορά το θέμα της καθυστέρησης αποπληρωμής των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24 λόγω και των δεδομένων δύσκολων συνθήκων, όπου οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την οικονομική στήριξη και βοήθεια του κράτους.   Ο ΣΘΕΒ.