Τρέχοντα Σεμινάρια

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος “ΣΕΒΕΚ”

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος «Σ.Ε.Β.Ε.Κ», ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης. Αντικείμενο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον Κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος» της οποίας ο «Σ.Ε.Β.Ε.Κ» είναι Δικαιούχος, είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε 1.200 εργαζόμενους.

Σεμινάριο: «Κοστολόγηση βιομηχανικού προϊόντος – Πρότυπο κόστος»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει διήμερο σεμινάριο 10 ωρών την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, ώρες 16:00 – 20:00, με θέμα: «Κοστολόγηση βιομηχανικού προϊόντος – Πρότυπο κόστος», στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου. Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν τα στελέχη επιχειρήσεων ειδικές γνώσεις στην κοστολόγηση του προϊόντος – εμπορεύματος – υπηρεσίας που.

σθεβ σεμιναρια

Σεμινάριο με θέμα: «Ειδικά θέματα Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε.»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει σεμινάριο την Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου και ώρες 16:00 – 21:00, με θέμα: «Ειδικά θέματα Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε.», στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου. Στόχος του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να ενημερωθούνε για τον τρόπο προσδιορισμού του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών.

σθεβ σεμιναριο after sales

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «After sales»

Ο ΣΘΕΒ διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο την Τρίτη 03 Δεκεμβρίου και ώρες 16:00-21:00, με θέμα: «After sales», στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της ολικής ποιότητας στο after sales, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ξεκινά πριν την πώληση και εξασφαλίζει πιστούς πελάτες και επαναλαμβανόμενες πωλήσεις. Οι συμμετέχοντες με το πέρας του σεμιναρίου.