Πρόσφατα Νέα

Σεμινάριο του ΣΘΕΒ: «Κοστολόγηση Φορολογικού Προϊόντος ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων »

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει δια ζώσης σεμινάριο το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, ώρες 9:30- 15:30, με θέμα: «Κοστολόγηση Φορολογικού Προϊόντος ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος). Στόχος του σεμιναρίου είναι να καταδείξει τις σημερινές αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον που είναι ραγδαίες και.

Σεμινάριο του ΣΘΕΒ: «Παρουσίαση του νέου εργασιακού νόμου Ν. 5053/2023 και των αλλαγών που επιφέρει στην εργασιακή νομοθεσία»

Ο νέος εργασιακός νόμος (Ν. 5053/2023) έχει δημιουργήσει ένα εντελώς νέο πλαίσιο για τις εργασιακές σχέσεις, επηρεάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι αλλαγές που επήλθαν με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχουν ενισχύσει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, δημιουργώντας περισσότερη διαφάνεια στους όρους εργασίας. Από τα θέματα της παράλληλης απασχόλησης, της απασχόλησης την 6η.

Σεμινάριο του ΣΘΕΒ: «Οι Φορολογικοί Έλεγχοι των επιχειρήσεων»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει δια ζώσης σεμινάριο το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, ώρες 10:00 – 16:00, με θέμα: «Οι Φορολογικοί Έλεγχοι των επιχειρήσεων», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος).   Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα: Προγράμματα ελέγχων και στις υποθέσεις που επιλέγονται προς έλεγχο: Ανάλυση όλων των περιπτώσεων..

Σεμινάρια του ΣΘΕΒ: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

Ο ΣΘΕΒ ως αρωγός της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη και τη στήριξη της κοινωνίας, για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2023 διοργανώνει τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα:   24-25.11.23 “ISO 22000 και ενσωμάτωση απαιτήσεων των GFSI προτύπων (FSSC, BRC, IFS). Αρχές εσωτερικών επιθεωρήσεων ISO/FSSC 22000.” Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει.