Πρόσφατα Νέα

Σεμινάριο του ΣΘΕΒ με θέμα: «Παροχή Α’ βοηθειών και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης»

Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με το Επι.Ζω συνδιοργανώνουν σεμινάριο την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, ώρες 16:00 – 21:00 με θέμα: «Παροχή Α’ Βοηθειών και Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση», στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ Όμηρος στη Λάρισα (Πατρόκλου 14) με φυσική παρουσία. Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση αλλά και η επιμόρφωση των εργαζομένων ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια με.

Σεμινάριο ΣΘΕΒ: «Διαχείριση Αποθεμάτων και Οργάνωση Αποθήκης»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει δια ζώσης σεμινάριο το Σάββατο 27 Νοεμβρίου, 09:00 – 15:00 με θέμα: «Διαχείριση Αποθεμάτων και Οργάνωση Αποθήκης», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα. Το σεμινάριο έχει ως στόχο την κατανόηση και εφαρμογή μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση του αποθέματος και την σωστή οργάνωση της αποθήκης. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την.

Διαδικτυακό σεμινάριο από τον ΣΘΕΒ: «Το νέο εργασιακό στην πράξη – διαχείριση & εργαλεία ευέλικτης εργασίας – διαχείριση κρίσης»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 4 ωρών τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, ώρες 17:00 – 21:00,  με θέμα: «Το νέο εργασιακό στην πράξη – διαχείριση και εργαλεία ευέλικτης εργασίας – διαχείριση κρίσης» μέσω της πλατφόρμας του zoom. Το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδελεχή παρουσίαση των βασικών αλλαγών που επιφέρει ο ν.4808/2021 στις.

Διαδικτυακό σεμινάριο του ΣΘΕΒ σε συνεργασία με την Deloitte Academy με θέμα: «Ενδοομιλική τιμολόγηση»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με την Deloitte Academy διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 23 & Πέμπτη 24 Ιουνίου, ώρες 17:00 – 20:00 με θέμα: «Ενδοομιλική τιμολόγηση» μέσω της πλατφόρμας του Zoom. Επισκόπηση Σεμιναρίου Το σεμινάριο Ενδοομιλικής Τιμολόγησης στοχεύει στην ανάπτυξη της θεμελιώδους γνώσης των επαγγελματιών λογιστικής, οικονομικών σχετικά με τις βασικές.