Τρέχοντα Σεμινάρια

Online σεμινάριο: «Τακτικές για αποτελεσματική διαχείριση χρόνου»

Ο ΣΘΕΒ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Τρίτη 8 Ιουνίου, ώρες 17:00 – 20:30 με θέμα: «Τακτικές για αποτελεσματική διαχείριση χρόνου» μέσω της πλατφόρμας του Microsoft Teams. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: ✓ Προσωπικοί και Επιχειρησιακοί Λόγοι Απώλειας Χρόνου ✓ Η σημασία της ιεράρχησης προτεραιοτήτων στην καθημερινότητα ✓ Προγραμματισμός – Τοποθέτηση Στόχων και Τime.

Σεμινάριο για τεχνικούς ασφαλείας

Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Le@rn it, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας». Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εργοδοτών των επιχειρήσεων ώστε να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή.

Online σεμινάριο: «Δεξιότητες πώλησης – αντιρρήσεων & πειθούς σε περίοδο αλλαγών»

Ο ΣΘΕΒ διοργανώνει διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών την Παρασκευή 9 Απριλίου, ώρες 17:30 – 21:30 και το Σάββατο 10 Απριλίου, ώρες 10:00 – 14:00, με θέμα: «Δεξιότητες πώλησης – αντιρρήσεων & πειθούς σε περίοδο αλλαγών» μέσω της πλατφόρμας του zoom. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος: Θα βρίσκουν τρόπους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πελάτες τους.

Online σεμινάριο: «Αποθήκη, λιτή οργάνωση – ευέλικτη λειτουργία»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 6 ωρών την Τρίτη 30 και την Τετάρτη 31 Μαρτίου, ώρες 17:00 – 20:00 με θέμα: «Αποθήκη, λιτή οργάνωση – ευέλικτη λειτουργία», μέσω της πλατφόρμας του zoom. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος: Θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τεχνικές της σύγχρονης διοίκησης.