Διεύθυνση

Λεωφόρος Καραμανλή & Βιομηχανίας Τ.Κ. 414 48 Λάρισα

Τηλέφωνο

+30 2410 555 507

Fax

2410 555509