Γίνετε Μέλος

Ο ΣΘΕΒ ιδρύθηκε το 1957 στη Λάρισα και αποτελεί καταξιωμένο κοινωνικό εταίρο που συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και εν γένει την οικονομική ανάπτυξη. Ο ΣΘΕΒ εκπροσωπεί επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων της οικονομίας, από μικρές έως μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Θεσσαλία.

Έχοντας πλήρη γνώση του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, προωθεί, προς κάθε αρμόδιο τις θέσεις και τις προτάσεις του με αποφασιστικότητα, γνώση και μοναδικό σκοπό την άμεση στήριξη της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης καθώς και τη βελτίωση των δομικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας.

Παρέχει στα μέλη του την επιρροή, την πρόσβαση στη γνώση, την εκπροσώπηση και τις ευκαιρίες δικτύωσης που χρειάζονται για να προχωρήσουν και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους.

Στην παρούσα ιστοσελίδα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τις δράσεις του ΣΘΕΒ αλλά και τον ετήσιο απολογισμό (να βγαίνει στο .pdf του απολογισμού).

Σε περίπτωση ενδιαφέροντός σας συμβουλευτείτε την Υπηρεσία του ΣΘΕΒ για να ενημερωθείτε για το καταστατικό, την διαδικασία εγγραφής και το ύψος της συνδρομής.

Τμήμα Μελών ( sthev@sthev.gr) τηλ. 2410555507.

 

Εάν είστε ήδη μέλη του ΣΘΕΒ, πραγματοποιήστε την εγγραφή σας.