Σεμινάριο: «Κοστολόγηση βιομηχανικού προϊόντος – Πρότυπο κόστος»