100% ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

εδα θεσσ

Η Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) προσφέρει «100% ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» για όλες τις νέες συνδέσεις με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου καθώς και στη συνέχεια θα εφαρμοστούν οι σχετικές χρεώσεις.

Συγκεκριμένα το όφελος από την εν λόγω προσφορά επί των Τελών Σύνδεσης των νέων σημείων παράδοσης κυμαίνονται από 1.528€ έως 2.742€ (στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) με τα Τέλη Σύνδεσης να διαμορφώνονται σύμφωνα με την εγκατεστημένη ισχύ της συσκευής φυσικού αερίου.

Η προσφορά ισχύει για τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ έως τις 31/12/2021.

Πληροφορίες:

κ. Ιωάννης Κούτουλας, 2410582382

κ. Ευάγγελος Σινάνης, 2410582383