ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΘΕΒ

Η εταιρεία μας  «HOME CARE A.E.» ΕΞ.Υ.Π.Π  που εδρεύει στην Σωκράτους 33, Τρίκαλα, προσφέρουν το λιγότερο έκπτωση 10% σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου  Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), στις εξής υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρίας μας:

 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Κάλυψη υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας (Ν.1568/85, Ν. 3850/2010) με το απαιτούμενο Επιστημονικό Προσωπικό, και διάθεση του προβλεπόμενου από το Π.Δ 17/96 εξοπλισμού που είναι απαραίτητος στον τεχνικό Ασφαλείας για την παροχή υπηρεσιών στην πρόληψη και προστασία της υγείας των εργαζομένων, όπως: Λουξόμετρο (Μέτρηση Φωτός), Θερμοϋγρασιόμετρο, Ηχόμετρο (Ανάλυση Θορύβων), Μετρητή ακτινοβολίας, Αναλυτές αερίων, Μετρητές σκόνης κλπ.

Κάλυψη υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (Ν. /85, Ν. 3850/2010) με το απαιτούμενο Επιστημονικό Προσωπικό, και διάθεση του προβλεπόμενου από το Π.Δ 17/96 Ιατροδιαγνωστικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος στον Ιατρό Εργασίας για την παροχή υπηρεσιών στην πρόληψη και προστασία της υγείας των εργαζομένων, όπως: Πιεσόμετρο Υδραργυρικό τροχήλατο, Στηθοσκόπιο, Ηλεκτροκαρδιογράφο, Σπιρόμετρο, Ωτοσκόπιο, Ρινοσκόπιο, Οφθαλμοσκόπιο, Visus Test (Διαβλασύμετρο), Αναστημόμετρο, Διαπασών 250-500-1000, Διαφανοσκόπιο Προβολής Ακτινογραφιών, Ακουομετρητή, Φυγόκεντρο κλπ.

Εκπόνηση μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κίνδυνου (Π.Δ. 17/96) με το απαιτούμενο Επιστημονικό Προσωπικό. Τα στελέχη μας με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στην εκπόνηση Γραπτών Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κίνδυνου, μέσα από την μακρόχρονη πορεία της HOMECARE AE και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Σχεδία Διαφυγής (Ν.3850/2010) βάση των σχεδιαστικών απαιτήσεων που ορίζει το πρότυπο ISO 23601, το οποίο βάσει της πυροσβεστικής διάταξης 15/2014 είναι το πλέον αποδεκτό. Τα έμπειρα στελέχη μας καταρτίζουν τα σχεδιαγράμματα διαφυγής λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης σχετικά με τις όδευσης διαφυγής, τις εξόδους κίνδυνου πυροσβεστικά μέσα και του σημείου συγκέντρωσης.

Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων Φωτεινότητας, Ήχου, Σκόνης (Αδρανή, Βάμβακος κλπ.), Ακτινοβολίας και λοιπών βλαπτικών φυσικών και χημικών παραγόντων, με τα κατάλληλα Πιστοποιημένα Όργανα Μέτρησης Βλαπτικών Παραγόντων (Π.Δ. 95/99)

 

Εκπαίδευση: σε θέματα Πυρασφάλειας και Πρώτων Βοηθειών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

– ISO 9001:2015 Διαχείριση Ποιότητας

– Σύστημα Διαχείρισης στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ISO  22000: 2018)

– ISO 14001:2015 – Διαχείριση Περιβάλλοντος

– ISO 45001:2018 – Διαχείριση Υγιεινής  & Ασφάλειας στην Εργασία

– ISO 22000:2018 – Διαχείριση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων

– ISO 37001:2016 – Διαχείριση κατά της Δωροδοκίας

– ISO 39001:2012 – Διαχείριση της Οδικής Ασφάλειας

– ISO 22301:2019 – Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεχείας

– B&W CERT – Διαχείριση Υγείας & Ασφαλείς από Λοιμώδη Νοσήματα (COVID19 κτλ.) σε Ξενοδοχεία, Γηροκομεία, Κατασκηνώσεις

– H&W CERT – Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας από Λοιμώδη Νοσήματα (COVID19 κτλ.) σε Χώρους Εστίασης & SUPER MARKET

– M&W CERT – Διαχείριση & Ασφάλειας από Λοιμώδη Νοσήματα (COVID19 κτλ.) σε Δομές Παροχής υπηρεσιών Υγείας

– S&W CERT – Διαχείριση & Ασφάλειας από Λοιμώδη Νοσήματα (COVID19 κτλ.) σε Γυμναστήρια, Κομμωτήρια, Εκπαιδευτήρια, Χώρους Λιανικής Πώλησης

– Λοιπά Συστήματα Διαχείρισης (BRC, IFS, FSSC 22000, Eco-Label, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας της Πληροφορίας κλπ)

 

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

Φαρμακεία σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’2562/11-10-2013

Ιατρικός Εξοπλισμός

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Αλκοολόμετρα

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (Ψηφιακό Ιατρικό Ιστορικό, έξυπνος έλεγχος συμπτωμάτων, ιατρική ταυτότητα, ιατρική τηλεσυμβουλευτική)

Τέλος η εταιρεία μας HOME CARE A.E. ΕΞΥΠΠ προσφέρει μια νέα υπηρεσία αυτής της Τηλεϊατρικής.

Παρέχουμε στους χρηστές μας (μέσω συνδρομής) την δυνατότητα να επικοινωνούν ανά πάσα στιγμή μέσω διαδικτύου με κάποιον που τους Ιατρούς μας για να πάρουν χρήσιμες συμβουλές / κατευθύνσεις / θεραπευτικές οδηγίες για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας που τους απασχολεί (τηλεσυμβουλευτική).

Μια από τις βασικές υπηρεσίες της Τηλεϊατρικής είναι ο ψηφιακός φάκελος υγείας, ο οποίος μπορεί να δέχεται δεδομένα από οποιοδήποτε φορέα υγειονομικής περίθαλψης σε οποιαδήποτε χώρα, κάνοντας τα διαθέσιμα στον εκάστοτε ιατρό καθότι μεταφράζονται αυτόματα στην γλώσσα του ιατρού. Όλο το ιατρικό του ιστορικού ασφαλώς αποθηκευμένο σε ένα μέρος – παθήσεις, φάρμακα, εξετάσεις, ιατρικές γνωματεύσεις κτλ. Πρόσβαση από το κινητό ή υπολογιστή. Μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά με το πάτημα ενός κουμπιού και με την ασφάλεια ορθής διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες στηρίζουμε τα μέλη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) με την εγγύηση των εταιριών μας που δραστηριοποιούνται από το 2000 σε όλη την Ελλάδα στην φροντίδα του ανθρώπου με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και την κατ’ οίκον νοσηλεία.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας homecareservices.gr ή στα τηλέφωνα: 2431 079955 – Έδρα: Σωκράτους 33, Τρίκαλα, 2105 786767 – Υποκατάστημα Αθηνών: Σεμιτέλου 2, Αθήνα, 690 9627037, 694 4437828

e-mail: trikala@homecareservices.gr