ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

IEK ΑΚΜΗ

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ προσφέρει αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου και το σύνολό του προσωπικού τους Ειδικό Πρόγραμμα Επιδότησης Διδάκτρων προνομιακά δίδακτρα ύψους -45% επί του αρχικού τιμοκαταλόγου, σταθερά, για όλα τα χρόνια φοίτησης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό ΙΕΚ στην Ελλάδα έχοντας διαγράψει, 50 χρόνια τώρα, μια δυναμική πορεία στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Έχει ανακηρυχθεί 1 από τα 7 καλύτερα Εκπαιδευτήρια της Ευρώπης, ενώ αποτελούμε το πρώτο ΙΕΚ στη χώρα που έγινε μέλος Πανευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης. Για το 2020-2021, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Επίσημος Εθνικός Υποστηρικτής της Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, της σημαντικότερης ετήσιας διοργάνωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Στις βραβευμένες ιδιόκτητες επαγγελματικές εγκαταστάσεις του ΙΕΚ, προσφέρονται περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 14 τομείς σπουδών, που καλύπτουν όλο το φάσμα των επαγγελμάτων της αγοράς και οδηγούν σε κρατικό Δίπλωμα. Αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα σπουδών στο iek-akmi.edu.gr

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ συνεργάζεται με περισσότερες από 5.500 επιχειρήσεις σε μια σειρά από δυναμικούς κλάδους της αγοράς σε όλη τη χώρα. Το Ψηφιακό Γραφείο Σταδιοδρομίας, ο θεσμός των Hμερών Καριέρας, τα εξειδικευμένα σεμινάρια από στελέχη και επαγγελματίες της αγοράς που πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια σπουδών, αποτελούν ισχυρά εργαλεία δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΙΕΚ ΑΚΜΗ
Ασκληπιού 29 & Πατρόκλου, Λάρισα
τηλ. 2410 660 400, e-mail: info@iek-akmi.edu.gr url: www.iek-akmi.edu.gr