Προσφορά - Πακέτο check up “After Easter” στην προνομιακή τιμή των €70.

iasothessalias
Όλοι φάγαμε λίγο παραπάνω το Πάσχα. Αναμενόμενο! Η Κυριακή του Πάσχα γύρω από ένα εορταστικό τραπέζι και οι μέρες που ακολουθούν, είναι συνήθως μέρες πλούσιες σε θερμίδες, λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι, αλλά και αλκοόλ, με αποτέλεσμα να απορρυθμίζουν τον οργανισμό μας και να επιβαρύνουν την υγεία μας.

Για το λόγο αυτό, 🩺 η επιστημονική ομάδα του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διαμόρφωσε το πακέτο check up “After Easter”, που περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, CRP, LDH, CPK, χοληστερίνη, SGOT, SGPT, γ-GT, NA, K, LDL, HDL, τριγλυκερίδια, ασβέστιο, Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Παθολογική εκτίμηση στην προνομιακή τιμή των €70. Το πακέτο εξετάσεων ισχύει μέχρι 30/4 και διενεργείται κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα: 2410996000 & 2410996014
after-easter